Info / Bio

Irena (Andreić) Mihalinec završila je srednju Grafičku školu i Grafički fakultet (Sveučilište u Zagrebu, mag.ing.techn.graph.).

2009 - radi u samostalnoj umjetničkoj djelatnosti za grafičko oblikovanje, s posebnim fokusom na razvoj lokalne kulture i promociju kulturne baštine.
Član je Hrvatskog Dizajnerskog Društva (HDD) i Hrvatske Zajednice Samostalnih Umjetnika (HZSU).

2007.-2009. Institut Ruđer Bošković, Centar za informatiku i računarstvo,
Laboratorij za optoelektroniku i vizualizaciju

2004.-2007. Hrvatski Telekom d.d. On-line sektor, T-Portal

____

Irena (Andreić) Mihalinec graduated from Faculty of Graphic Arts (Zagreb University, mag.ing.techn.graph.).

2009. - Self employed graphic designer with special focus on local culture development and heritage promotion.
Member of Croatian Designers Society (HDD) and Croatian Freelance Artists Association (HZSU).

2007.-2009. Ruđer Bošković Institute, Centre for Informatics and Computing, Optoelectronic and Visualization Laboratory

2004.-2007. Croatian Telekom, On-line unit, T-portal