Allen Ginsberg, 'Kozmopolitski pozdravi'

Produkt foto: David i Tomislav Valent